Aktuality


Poďakovanie za urodu v Erdeviku 2015

Vo všetkom ďakujte, lebo to je voľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vas. 1.Tesaloničanom 5:18

Všetci sme sa veľmi tešili a trpezlive pripravali pre 15. november. Ten datum bol určeny ako deň, v ktorom budeme ďakovať našmu Bohu Stvoritľovi, za všetko požehnanie prijate z Jeho ruky i tento rok.

Božie požehnania v novembri 2014

Z milosti Božej november nam bol mesiacom požehnania!

Hneď prvu nedeľu (02.11.) bol vykonany Svaty krst. Do našho zboru sa pripojili štyri nove duše, ktore vyznali Pana Ježiša,
ako svojho osobneho Spasiteľa a na zaklade svojej viery boli i pokrstene.

Ana a Stefan

S radosťou Vam oznamujeme, že dňa 16.08.2014. roku na spoločnu cestu životom vykročili Stefan Dubovsky a Ana Kralikova.

Pomoc ohrozenym v zaplavach v Srbsku

Členovia našho zboru sa snažili pomosť ohrozenym ľuďom v neďalekom meste Jamena.

Den modlitby všetkych sestier na svete

4.novembra 2013 sme boli povolane, aby sme sa spolu modlili so sestrami v Šide na temu - Plod Ducha LASKA. Už každoročne sa stretavame a spolu modlime a tak sme i teraz s radosťou prijali pozvanie.