Den modlitby všetkych sestier na sveteMy milujeme, lebo On prv miloval nas.
1. list Janov 4:16

4.novembra 2013 sme boli povolane, aby sme sa spolu modlili so sestrami v Šide na temu - Plod Ducha LASKA. Už každoročne sa stretavame a spolu modlime a tak sme i teraz s radosťou prijali pozvanie.

V mene domacich nas Mirjana Čaniova srdečne privitala. Potom zazneli krasne piesne k oslave našho Boha. Mnohe sestry sa zapojili a vyznavali svoju vieru v živeho Boha cez basne a svedectva o Jeho laske a starostlivosti.

Sestra Tihana Plahtinska nam hovorila z Božieho Slova z listu Efezskym. Napomenula nas, aby sme boli zakoreneni a založeni v laske, aby sme mohli vystihnut čo je to za širku a dlžku, vyšku a hlbku a poznať lasku Kristovu, ktora je nad všetky znamosti.

Potom sme sa spolu modlili a ďakovali sme Bohu Otcovi za Jeho nezmeratelnu lasku, ktorou nas miluje. Tiež sme Ho prosili, aby sme boli naplnene Duchom Svatym, aby tento plod Ducha žiaril cez každu časť našho života.

Našou je tužbou, aby sme boli dobre svedectvo našho Nebeskeho Otca. Samozrejme nezabudli sme ani na naše sestry v Afrike, Amerike, Azii, Australii... Prečitali sme si ich modlitebne potreby a prosili sme Otca Nebeskeho o pomoc, o silu, o ochranu a požehnanie.

Po ukončeni sme sa ešte chvilku krasne bavili pri chutnych kolačoch, ktore sestry zo Šidu z lasky pre nas prichistali. Povdačne sme Bohu, že nam daroval tuto priležitosť byt spolu a tešime sa na nasledovne modlitebne
stretnutie o rok.

Sestry z Erdeviku.