Božie požehnania v novembri 2014Z milosti Božej november nam bol mesiacom požehnania!

Hneď prvu nedeľu (02.11.) bol vykonany Svaty krst. Do našho zboru sa pripojili štyri nove duše, ktore vyznali Pana Ježiša,
ako svojho osobneho Spasiteľa a na zaklade svojej viery boli i pokrstene. Vďaka Bohu, že toho dna boli pokrsteny ešte
niektory bratia a sestry a pripojeny do zborov v Pivnici, Lugu, Binguli, Silbaši.. Všetci sme mali z toho veľku radosť.
Každodenne ďakujeme Bohu za tu milosť a prosime, keby ešte mnohy mohli Pana Ježiša prijať ako osobneho Spasiteťa.

03. novembra bol Deň modlitby všetkych sestier na svete. Preto sa sestry z Erdeviku a zo Šidu znovu tradicionalne
stretli a pripojili všetkym sestram, ktore toho dna boli spojene na modlitbe. Potreby boli mnohe, ale s vierou odovzdane Panovi,
ktory može učiniť ponad naše očakavania.

09. novembra sa sestry z Erdevickeho zboru zučastnili na Sesterskej konferencii v Laliti. Radosť zo spoločenstva,
oslava Pana piesnami a mudre vyučujuce prednašky obohatili naše duchovne životy, prave tak ako hovori i duchovna piesen cislo 313:

Je dobre v spoločnosti nam s deťmi Božimi,
zrieť zdroje blaženosti a plesať nad nimi.
Jak rosa ovlažuje smad luky za svitu,
Pan s nami vedno tu je a žehna jednotu.

16. novembra bol v Erdevickom zbore Den vďakyvzdania. Všetci spolu, ako maly tak i veľky, sme ďakovali Bohu a oslavovali Ho,
pre hojne požehnania, ktore sme mohli preživať počas celeho roka. Ozaj preveľka je Jeho milosť nad nami a preto je naš Pan hodny,
aby sme Mu vzdavali vďaku a chvalu!

Od 22. do 23. novembra sme mali na navšteve bratov z Rumunska. Bol to trubacky orchester, ktory svojou hudbou oslavoval Boha.
Tymto sposobom tiež svedčili o svojej viere v Neho. Mnohy naši mešťania, ktory si prišli vypočuť hudbu tohto orchestra,
mohli počuť i evanielium, čiže radostnu spravu o spaseni cez obeť Pana Ježiša. Bratia smelo svojimi svedectvami vyznavali
Ježiša ako svojho Spasiteľa. Prežili sme s nimi požehnane chvile a povďačny sme Bohu za dielo, ktore kona i v Rumunsku.

Oslavovať ťa budem, Hospodine,
celým svojím srdcom,
budem rozprávať všetky tvoje divy.
Radovať sa budem a plesať v tebe,
žalmy budem spievať tvojemu menu,
ó, Najvyšší!

Žalm 9:2-3