Poďakovanie za urodu v Erdeviku 2015Vo všetkom ďakujte, lebo to je voľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vas.
1. Tesaloničanom 5:18

Všetci sme sa veľmi tešili a trpezlive pripravali pre 15. november. Ten datum bol určeny ako deň, v ktorom budeme ďakovať našmu Bohu Stvoritľovi, za všetko požehnanie prijate z Jeho ruky i tento rok. Ano, preveľka je Jeho milosť nad nami! Mohli sme ju i my v Erdeviku preživať každeho dňa, aj v našom duchovnom aj v telesnom živote.

Mladež a deti nedelnej školy piesnami a veršami z Biblie nam pripomenuli mnohe dovody pre našu vďačnosť. Tiež i bratia, ktory v ten den kazali z Božieho Slova, uputali nam pozornosť na dôležitosť ďakovania a hvalenia našho Otca v nebesiach. Na modlitbe sme sa všetci mohli zapojiť a zo srdca ďakovať za všetky prijate dobrodenia.

Prave tak nas vyziva i žalmista:

Hallelujah! Oslavujte Hospodina, lebo je dobry, lebo Jeho milosť trva naveky!
Žalm 106:1

Prave tato Jeho milosť nad nami je dostatočna, aby sme nielen na Den vďakyvzdania, ale každy jeden den našho života, vyvyšovali Boha nad všetkym čo sme a čo mame!