Ana a StefanS radosťou Vam oznamujeme, že dňa 16.08.2014. roku na spoločnu cestu životom vykročili Stefan Dubovsky a Ana Kralikova.
Pred Bohom si dali sľub v Baptistickom modlitebnom dome v Erdeviku a ako motto do života si zvolili verše zo Žalmu 33:20-22

Naša duša èaká Hospodina;
našou pomocou
a naším štítom je on.
Lebo v ňom sa bude radovať naše srdce,
pretože sa nadejeme na meno jeho svätosti.
Nech je, ó, Hospodine,
tvoja milosť nad nami,
jako očakávame na teba.

Prajeme im Božie požehnanie a vedenie na každom kroku!